REGULAMIN

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług Firma Handlowo-Usługowa Monika Mądel 39-310 Radomyśl Wielki, Partynia 15, NIP 9930206605, zwanej w dalszej części także Sprzedającym, pod adresem www.restauracjagumniska.pl.

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie restauracjagumniska.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego. Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Zasady ogólne

Restauracja Gumniska jest otwarta od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt.

Składanie i realizacja zamówień

Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie. Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone. Minimalne wartość zamówienia z dowozem na terenie Tarnowa wynosi 30 zł z wyłączeniem Mościc.

Zamówienia przyjmujemy codziennie do godziny 17:00.

Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.

Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego lub odbierane przez niego w lokalu. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 minut w lokalu i do 2 godzin w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Restauracji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.

Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości nie będzie obsługiwany w przyszłości.

Ceny, promocje i płatności

Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.

Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.

Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności kartą kredytową bezpośrednio po złożeniu zamówienia w lokalu lub online za pośrednictwem Przelewy24.pl.

Reklamacje

Zamawiający nie ma prawa od odstąpienia od umowy po złożeniu i opłaceniu zamówienia.

Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia złożenia reklamacji.

Płatności internetowe obsługujemy za pośrednictwem Przelewy24.